Logga för webb

Våra fastigheter

Lägenheter

Kvarteret Hjorten ligger mitt i centrala Alingsås, mellan Kungsgatan, Östra Ringgatan och Norra Strömgatan.
Här erbjuder vi boende i hyresrätter i varierande storlekar. Ett uppvärmt parkeringsgarage på 2300 kvm finns i direkt anslutning, flera lägenheter har direktaccess med hiss till garaget. Kvarteret har två innergårdar där det är enkelt att mötas. 

kommersiella ytor

Inom kvarteret Hjorten finns ca 1800 kvadratmeter kommersiella ytor, både för kontor och butiker. Ett flertal butiker har skyltfönster mot Kungsgatan, Alingsås huvudgata. Parkering för hyresgäster finns i uppvärmt garage, gäster parkerar smidigt på kvarterets egen besöksparkering.